Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSMAM

“Araştırma üniversitesi olma” vasfının bir gereği olarak, üniversitemizin stratejik planında araştırma, yayın ve bilimsel organizasyonlar düzenleme konularına özel önem verilmektedir. Stratejik planımızın “Bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın stratejik alanı”nda yer alan 
-  “Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmak”,
- “Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası araştırma ve yayın yapmak”, “Sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmek” ve
- “Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek” stratejik amaçları ile,
“Bilimsel organizasyonlar stratejik alanı”nda yer alan
- “Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak” stratejik amaçlarını gerçekleştirmek üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM) kurulmuş olup, faaliyete başlamış bulunmaktadır.
Merkezin öncelikli hedefi, üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamaktır. Merkez, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için  faaliyetlerde bulunmaktadır.