Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Atölyeleri'nde II. Dönem Başladı

13.02.2020

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nde kitap okuma ve film atölyeleri üç programla bütün hızıyla devam ediyor.

Kamu Yönetimi Okumaları Atölye ’sinde devlet teorileri ve ideal devlet düzenleriyle ilgili temel metinleri 1. Dönem itibariyle geride bıraktık. 2. Dönemde dünya tarihinde önemli yerleri olan, doğudan ve batıdan çıkmış temel metinlerin analizleri devam edecektir. Atölyemiz, devlet karşısında toplum, devlet ve bürokrasinin temelleri gibi konuları içeren metinlerle katılımcılarına vizyon vermeyi amaçlamaktadır. Programımızın kalan haftalarında, Machiavelli’nin Prens’iyle güç politikasını öğrenmeyi, Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi ile toplumların bir arada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünce yapıtlarından birini incelemeyi, İbn-i Bacce’nin Tedbiru’l-Mütevahhid’i ile erdemli olmayan bir ortamda yaşamak zorunda kalan kişinin nasıl davranacağını anlamayı, Dreyfus’un Bürokrasinin İcadı kitabı ile "devlete hizmet" anlayışının ortaya çıkışından yola çıkarak bürokrasiyi keşfetmeyi, Necati Gültepe’nin Mührün Gücü kitabı ile Osmanlı bürokrasinin nasıl işlediğini öğrenmeyi, Nurettin Topçu’nun Yarınki Türkiye’si ile de biz bilincini elde etmeyi hedeflemektedir.

Edebi Eserlerle Siyaset Okumaları Atölyesi’nde hümanizmin ve Rönesans’ın doğuşundan başlayarak Aydınlanma çağının eserlerini ve bu eserle doğrultusunda dünya siyaset felsefesinin geçirdiği evreleri 1. Dönem itibariyle geride bıraktık. 2. Dönemde bizi ideolojilerin kararttığı distopik dünyalar ve bürokrasinin çarkında eriyen insanlar bekliyor. Atölyemizde bundan sonraki haftalarda, Orwell’ın 1984’ü ile dağarcığımıza “Büyük Birader”, “Düşünce Polisi”, “101 Numaralı Oda”, “2+2=5” gibi çeşitli terminolojileri katmayı, Aziz Nesin’in Zübük’ü ile yöneticiler karşısındaki ahmaklıklarımızı ve bu zaaflarımızı keşfetmeyi, yine Orwell’ın Hayvan Çiftliği eseriyle totaliter rejimlerin mantığını anlamayı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara’sı ile yeni Türkiye’nin kurulmasındaki üç dönemde geçirdiği aşamaları öğrenmeyi, Saramago’nun Körlük adlı eseri ile kaotik bir dünyada insanın karanlık yüzlerini keşfetmeyi ve Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı ile teknoloji ve totalitarizmin insanlığı getirebileceği hale dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Siyasal Film Okumaları Atölyesi’nde merkezimizde izlediğimiz filmlerin, film öncesinde okuduğumuz makaleler doğrultusunda siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinleri açısından tahliline devam ediyoruz. 1. Dönemde medya ve siyaset; modern üretim sistemleri ve militarizm, totalitarizm eleştirileri; çift kutuplu dünyada uluslararası siyasetin boyutları; devlet ve iş adamları arasındaki ilişkilerin boyutları gibi konuları geride bıraktık. 2. Dönemde, Zübük filmi ile Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterlerine eleştirel bir bakış açısıyla bakmayı, Ghandi filmi ile pasif direnişin en iyi örneğini görmeyi, 12 Öfkeli Adam ile ırkçılık, toplumsal tavır, duyarsızlık, şiddet, yaşlılık, ölüm ve yaşam üzerine sahici tartışmalara ve yaklaşımlara şahit olarak ciddi bir hukuk eleştirisi görmeyi, I Daniel Blake filmi ile bürokrasinin insan hayatını nasıl yıprattığını anlamayı, Network filmi ile tüketim toplumunun köleleştirilmesinin televizyon aracılığıyla nasıl gerçekleştirildiğini keşfetmeyi, Truman Show filmi ile de gözetim toplumu, panoptikon, dijital aktivizm, prekarya kavramlarına sinematik bir bakış açısı getirmeyi hedeflemekteyiz.

Atölye çalışmaları lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve ilgili araştırmacılara açıktır ve ücretsizdir. Atölye günleri görsellerde belirtilmiş olup saatleri 17:30’dur.