Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası Filistin Zirvesi 2018 Bildiri Çağrısı

03.04.2018

ULUSLARARASI FİLİSTİN ZİRVESİ 2018

“Filistin’de İsrail Yerleşimi ve Batı Şeria Duvarı”

( 21-22 Haziran 2018, İstanbul )

İsrail tarafından işgali ile başlayan Batı Şeria’daki İsrail yerleşimi, günden güne genişlemekte olup daha önce hiç görülmemiş bir şekilde artış göstermektedir. İsrail hükümeti bölgesel ve uluslararası konjonktür dahilinde, Batı Şeria’da değiştirilmesi mümkün olmayan bir realiteyi düzleme koymaktadır. İsrail’in kurduğu bu yerleşim kümeleri, zamanla Filistinlilere ait köy ve şehirlere doğru genişleyerek bu köy ve şehirleri birbirinden ayırarak yalnızlaştırmıştır.

Bununla birlikte İsrail’in, güvenlik endişesi iddiasıyla inşasını sürdürdüğü Batı Şeria Duvarı, Batı Şeria’yı bir açık hava hapishanesine çevirerek burda yine onarılması çok zor zararlara yol açmıştır. Filistin’de siyasi, ekonomik ve sosyolojik sorunlar doğurmakta olan bu ayrım duvarı, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen inşa edilmeye devam edilmiş ve sistematik olarak Batı Şeria topraklarının dış dünya ile bağı, bu kez hem fiziksel, hem psikolojik olarak kesilmiştir.

“Filistin’de İsrail Yerleşimi ve Batı Şeria Duvarı” ana teması ile 21-22 Haziran 2018 tarihinde TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), Vision for Political Development (Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi), Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Filistin Zirvesi”, tüm İslam Dünyası’nı ilgilendiren bir mesele olan Filistin’in sorunlarını uluslararası alana tekrar taşıyarak, etkili bir kamuoyu oluşturma hedefindedir. Zirveye üst düzey devlet temsilcileri, akademisyenler, politika yapıcılar, uzmanlar, düşünce kuruluşları mensupları, bürokratlar ve diğer ilgililerin geniş katılımı beklenmektedir.

Aşağıdaki konular dahilinde makale önerileriniz beklenmektedir. 

Ana Tema

Filistin’de İsrail Yerleşimi ve Batı Şeria Duvarı”

Alt Temalar

Batı Şeria: Coğrafi/Tarihî/Siyasi Boyutlar, Neden Batı Şeria’da Yerleşim Birimleri Yoğunlaştırılıyor?

Yerleşimler ve Duvar Sorunu ile İlgili Gelişmelerin Uluslararası Topluma ve İslam Dünyasına Etkileri

Siyasi Çözüm Açmazında İslam Dünyası ve Uluslararası Toplumun Yerleşim ve Duvara Karşı Tutumu

Yerleşim ve Duvar İnşası Çabalarının Batı Şeria’da Toplumsal/Siyasi/Demografik/Jeopolitik Etkileri

Uluslararası Hukuk Açısından Yerleşim Birimleri ve Batı Şeria Duvarı

Batı Şeria Duvarı ve Haksız Yerleşimlerle Mücadele Yöntemleri

Özel Oturum Temaları

Trump Yönetimi ve Filistin Sorunu

Trump’ın ABD Başkanlığına Gelmesinin Filistin Davasına Etkileri

ABD’nin Filistin’deki İsrail Yerleşimleri Karşısındaki Tutumu

Trump Yönetiminin Beytülmakdis’e Yaklaşımı

ABD’deki İsrail Lobisinin Gelişmeler Üzerindeki Etkisi

Orta Doğu’da ABD için Filistin Sorununun Çözümünün ve Yerleşimin Desteklenmesinin Önemi

Tebliğ Gönderim

Zirve bünyesinde konuşmacı olmak için ahmetiscan@tasam.org adresine aşağıdaki gibi düzenlenmiş MS Word dosyasını iletmeniz gerekmektedir: - Tebliğ başlığı - 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime - Kurumsal bağınız ve kısa özgeçmiş (detaylı CV değil)

Özet Son Gönderim Tarihi : 18 Nisan 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 30 Nisan 2018

Tam Metin Gönderim Son Tarih : 01 Haziran 2018

Zirve Tarihi : 21-22 Haziran 2018