Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Farsça Klasik Şiir Okumaları

03.11.2021

Klasik Fars şiirinin tarihi seyri takip edilerek yapılacak olan bu programda ilk ahlaki-tasavvufi mesnevî şairi olarak kabul edilen Senâî-yi Gaznevî'nin Seyrü’l-ʿibâd ile’l-meʿâd adlı eseri Farsça aslında takip edilerek okunup tercüme edilecek, açıklamalar yapılacak ve üzerinde konuşulacaktır. Programın ilerleyen zamanlarında başta Attar’ın mesnevileri, Sa’dî ve Hafız'ın gazelleri olmak üzere Fars şiirinin diğer şairlerinin eserleri de okunacaktır.