Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gülistan Okumaları

03.11.2021

Sadî Şîrâzî’nin 1258 (h.656) yılında kaleme aldığı mensur eseri Gülistân, Klâsik Fars edebiyatının şaheserlerindendir. Sadî duyarak, görerek ya da yaşayarak edindiği hayat tecrübesini, şiirin ve nesrin harmanından geçirerek hoş bir yazı üslubu ve latif hikâyeler aracılığıyla okuyucuya aktarır. Gülistan bu yönüyle kuru bir nasihat kitabı olmaktan öte geçmiştir. Şirazlı şairin Gülistan’ı, yüzyıllar boyunca pek çok kez tercüme ve şerh edilmiş, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Gülistan Okumaları’nda Sadî’nin “Gül Bahçesi”nde bir dem soluklanarak, Farsça aslından okunacaktır. Şerh ve tercüme yöntemi ile eserden daha fazla istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Gülistan’ın günümüze kadar gelmesinde ve hâlâ sevilerek okunmasında eserin hangi yönlerinin etkili olduğu da ayrıca incelenecektir. Gülistan Okumaları’nın ilk oturumu 2 Kasım 2021 Salı günü saat 15.00’te başlayacak ve düzenli olarak devam edecektir.