Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyetler

 1. İslam Ekonomisi ve Yönetişim Paneli, 27 Mayıs 2013, İstanbul.
 2. XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Ekim 2013, İstanbul.
 3. 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 27-30 Kasım 2013, Malta.
 4. Uluslararası Medeniyet Konferansları-I “İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar”, 06.05.2013, İstanbul.
 5. International Silkroad Congress and 10th Actr Conference, October 27-29, 2013, İstanbul.
 6. Uluslararası Medeniyet Kongresi, 17-19 Ocak 2014, İstanbul.
 7. Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu,  24-25 Nisan 2014, İstanbul.
 8. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2014, İstanbul.
 9. SICON 4 Konferansı, “İslam Medeniyeti’nin Üniversitelerde Öğretimi”, 03-05 Kasım 2014, Brunei.
 10. 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 27-30 Kasım 2014, Antalya.
 11. İslam Ekonomisi Kış Okulu, 26-30 Ocak 2015, İstanbul.
 12. Lisansüstü Akademik Gelişim Seminerleri (LAGES), 2015, İstanbul.
 13. 4. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 15-18 Mart 2015, İstanbul, Çanakkale.
 14. 100. Yılında Çanakkale Sempozyumu, 16 Mart 2015, İstanbul.
 15. 100 Yıllık Sosyoloji Birikimi Sempozyumu, 19 Mart 2015, İstanbul.
 16. Kitap Kültürü ve El Yazmaları Seminer Dizisi, 13 Mart-22 Mayıs 2015, İstanbul.

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Doç. Dr. Halit ÖZKAN

Klasik İslam Dünyasında Kitap, Yazı ve Eğitim

13 Mart 2015

Yrd. Doç. Dr. Berat AÇIL

Osmanlı Kitap Kültürü: Derkenarın İzinde

20 Mart 2015

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri Olarak Yazma Eserler: Anlam, Değer ve Tecrübe

27 Mart 2015

Doç. Dr. Sadık YAZAR

Yazma Eser Çalışmasında Başvuru Kaynakları

03 Nisan 2015

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli

Doğu ve Batı Kütüphanelerinde İslami Yazmalar

10 Nisan 2015

Şükrü Özen

Yazma Eserin Yapısı: Yazma Eserlerin Maddi ve Biçimsel

Özellikleri Nelerdir? 

17 Nisan 2015

Prof. Dr. Orhan BİLGİN

Yazma Eserin Yapısı: Yazma Eserlerin Maddi ve Biçimsel

Özellikleri Nelerdir? 

01 Mayıs 2015

Prof. Dr. M. Fatih Köksal

Yazma Eser Türleri

08 Mayıs 2015

Prof. Dr. Muhittin Serin

Yazma Eserlerin Fiziki Tavsifi

22 Mayıs 2015

 1. İSMAM Medeniyet Konuşmaları, “Neden Biyografi? Son Dönem Osmanlı Tarihini Biyografi Üzerinden Okumak”, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, 27 Mart 2015, İstanbul.
 2. İSMAM Serbest Felsefe Kürsüsü Panel, “Felsefe Öldü mü?”, 30 Mart 2015, İstanbul
 3. İSMAM Serbest Felsefe Kürsüsü, “Felsefenin Neresindeyiz?”, Prof. Dr. Ş. Teoman DURALI, 24 Nisan 2015.
 4. İSMAM Medeniyet Konuşmaları, “Modern Edebiyatta Hz. Peygamber’i Anlatmak”, Prof. Dr. M. Fatih ANDI, 04 Mayıs 2015, İstanbul.
 5. İSMAM Konferansları, “Yerli Sosyal Bilim İhtiyacı”, Prof. Dr. Sami Şener, 08. Mayıs 2015, İstanbul
 6. İSMAM Medeniyet Konuşmaları, “Medeniyet ve Kitap Kültürü: Osmanlı Tecrübesinden Bir Bakış…”, Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL, 29 Mayıs 2015, İstanbul.
 7. “Doğu ile Batı Arasında İSLAM Aliya İzzetbegoviç”, Konuşmacı: Zekeriya HAYIR, 15 Aralık 2015
 8. İSMAM İran Konuşmaları-I, “Geç Antikçağ’da İran ve Roma”, Prof. Dr. Turhan KAÇAR, 21 Aralık 2015, İstanbul.
 9. İSMAM Medeniyet Konuşmaları, “smanlılar, Arkeoloji, Hititlerin Keşfi ve Oryantalizm”, Prof. Dr. Ahmet Ünal, 23 Aralık 2015, İstanbul.
 10. İSMAM İran Konuşmaları-II, “Selçuklular Döneminde Türk-İran Kültürel İlişkileri”, Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ, 11 Ocak 2016, İstanbul.
 11. İSMAM İran Konuşmaları-III, “İran’da Devlet, Toplum ve Emek: 1906-1941”, Dr. Serhan AFACAN, 22 Şubat 2016, İstanbul.
 12. İSMAM İran Konuşmaları-IV, “İran Sinemasında Yeni Dalga Yönetmenler”, Reza SİAMİ, 14 Mart 2016 İstanbul.
 13. ISMAM Conference Series, “Environment and Empire: Recent Research and its Implications for Ottoman Historiography”, Ariel SALZMANN, 06 Nisan 2016, İstanbul.
 14. 1. İstanbul Boğaziçi Uluslararası Siber Politika ve Siber Güvenlik Konferansı (1st  Istanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Cybersecurity), 18-21 Mayıs 2017, İstanbul.
 15. İSMAM Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırma Birimi, “Küresel Adaletsizliğin Kıskacında Filistin “ Paneli, Panel Başkanı: Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN, Konuşmacılar: Prof. Dr. Berdal ARAL, Yrd. Doç. Dr. Bora BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL, Zahide Tuba KOR, 28 Şubat 2018, İstanbul.
 16. II. İstanbul Bosphorus International Conference On Cyber Politics, Cybersecurity, 11-14 May 2018, İstanbul.