Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

DERGİLER

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MAD)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM) bünyesinde çıkarılmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe veya İngilizce dillerinde kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, ekonometri, finans, maliye, sosyoloji ve felsefe alanlarında çalışmalara yer verilmektedir. Dergi özgün araştırma makalesi, derleme, makale, kitap incelemesi ve yorumlar yayımlar. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın/telif haklarının dergiye ait olduğu yazar tarafından kabul edilir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, etik, yasal ve bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.

İndeksler:

• SOBIAD            

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine)            

• CiteFactor   

 • Google Scholar

• ResearchBib   

• DRJI (Directory of Research Journals Indexing)    

• idealonline    

• Eurasian Scientific Journal Index

• InfoBase Index

Medeniyet Araştımaları Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalardan herhangi bir başvuru veya değerlendirme ücreti alınmamaktadır. Çalışmalarınızı Dergipark (https://dergipark.org.tr/mad) üzerinden dergimize gönderebilirsiniz.