Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Fight Islamophobi” Projesi Başladı

15.02.2018

Dünya üzerinde hızla yayılan İslamofobi ve ırkçılık, Müslümanları karalayan, ötekileştiren ve onlara karşı şiddete kadar varan eğilimleri de beraberinde getiriyor. Her geçen gün İslamofobik haberlerin bir yenisine daha şahit oluyor, sanattan siyasete, bilimden spora, günlük hayatımızın her alanında yaşanan bu durumun normalleştiğini kaygıyla izliyoruz. Öyle ki ülkemizde dahi bu yanlış düşünce ve davranışların yaşandığını, farkında olmadan yeni kuşaklara da aktarıldığını görüyoruz.

Bu tespitle yola çıkarak bir çalışma başlatan Üniversitemiz, Sosyal Akıl Derneği ile birlikte  çocuklarda ve gençlerde İslamofobi algısını önlemeyi amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği “Fight İslamofobi” isimli bu proje 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle başladı. Fight İslamofobi Projesiyle özellikle  dijital oyunlar, çizgi filmler, ders kitapları, görüntü ve ses kayıtları üzerindeki islamofobik bulgular tespit edilerek, bu konuda gerekli müdahalenin ve çalışmanın yapılmasına zemin hazırlayacak bir yazılım geliştirildi. Kurulan web sitesi, android ve ios uygulamalarla (aplikasyon) bu içeriklerin bildirimi kullanıcılar tarafından yapılabilecek. Bildirimde bulunulan bu dijital veriler sınıflanarak, üniversitemiz  Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM) tarafından raporlanıp dijital delillere dönüştürüldükten sonra toplumla paylaşılması sağlanacak. Özellikle çocuk, genç ve ailelerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamza ATEŞ, projenin gerekçesini, “Günümüzde bilgi ve iletişim araçlarının gelişip yaygınlaşmasının da katkısıyla, günümüzde iletişim ve toplumun bilgilenme süreci de hızla değişip dönüşüyor. Ancak, maalesef bu süreç bilginin yayılımı kadar bilgi kirliliği ve daha da kötüsü dezenformasyona da kapı aralıyor. Bu ortamda, başta İslamofobi olmak üzere, çeşitli algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumun ve bireylerin sağlıklı bilgilenmesini sinsice engelleyerek toplumsal çöküşü amaçlayan çağdaş fitne ve toplumsal fesat araçları ile mücadele etmek, toplumun temel değerlerinin korunması açısından hayati bir öneme sahiptir. İslamofobi günümüzün bilgi eksenli dünyasında klasik yöntemlerin ötesinde bir boyuta taşındığı için, onunla mücadelede de yeni ve yenilikçi yöntemler bulmak zorundayız” şeklinde özetliyor. 

Bir yıl sürmesi beklenen proje; Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile, İstanbul  Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi,  Sosyal Akıl Derneği, İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı ortaklığında sürdürülüyor.