Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İsmam'da Uluslararası İstişare ve Eğitim Toplantısı

11.03.2020

Afganistan’dan akademisyen, sivil toplum kuruluşları yönetici ve temsilcileri, siyasetçiler ve medrese âlimlerinden oluşan Afganistan Barış Şurası üyeleri Uluslararası bir işbirliği ve eğitim çalışması kapsamında Üniversitemiz İstanbul Medeniyet Araştırmaları Merkezimizi (İSMAM) 8 Mart 2020 tarihinde ziyaret etmişlerdir. Misafir heyet ile İSMAM Merkez Müdürümüz Prof Dr Hamza Ateş, Müdür Yardımcısı Dr Murat Tumay ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlilerimizden Dr Zeynep Ardıç’ın katılımı ile bir uluslararası işbirliği, istişare ve eğitim toplantısı yapılmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Bilal Sambur’un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Merkez Müdürümüz Prof Dr. Hamza Ateş Merkezimizin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi vermiş, barış şurası üyeleri ile çatışmaların çözümü ve barış’ın inşası konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda fikirlerini sunmuştur. Prof Ateş Afganistan Barış Konseyi üyelerinin Türkiye’yi ve Merkezimizi ziyaretlerinden memnuniyetini dile getirerek aynı inancı paylaşan kimseler olarak aramızdaki ihtilafları kolaylıkla çözebileceğimizi ifade ederek Afganistan Barış Şurasının kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir.

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr Zeynep Ardıç Afganistan’dan gelen sivil toplum önderleriyle yapılan görüşmede dinin çatışma çözümü ve barış inşası süreçlerindeki önemi üzerinde durdu. Dr Ardıç konuşmasında İslam dininin yanlış bir şekilde çatışma ve savaş ile özdeşleştirildiği, ancak dini temelli barış vurgusu yapılmasının toplumda önemli bir karşılık bulacağını belirterek toplumun barış için mobilize edilmesi açısından dini önderlerin çabasının çok önemli olduğu vurguladı. Sayın Ardıç’ın konuşmasında bunun yanında kadınların çatışma çözümü ve barış süreçlerine katılımının olmazsa olmaz bir şart olduğu ifade edildi. Çatışma ve savaşlardan erkeklerin daha çok etkilendiğine yönelik yaygın bir kanı olduğu, ancak kadınların özellikle günlük yaşamın devam ettirilmesi açısından savaştan en çok etkilenen grupta olduğu ve onların hem çatışma çözümü hem de barış inşası süreçlerine katılımının başarıya ulaşmak için şart olduğu tartışıldı. Kısacası, kadınsız bir barış olmayacağı vurgulandı.

İSMAM Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Dr Murat Tumay, medeniyet ve barış kavramları ilişkisi konusundaki fikirlerini ifade ederek medeniyetin aslında farklı kültürler ve medeniyet havzaları arasındaki bilgi, fikir ve düşünce üretimlerinin birbirlerini beslemesi ile geliştiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede Afganistan Barış konseyi üyelerinin Türkiye’yi ve İSMAM’ı ziyaretlerinin çok kıymetli olduğunu, uzun yıllardır emperyalist güçlerin çatışma ve savaş alanına dönüştürülen Afganistan’da siyasetçi, akademisyen, sivil toplum gönüllüleri, gazeteci ve din âlimlerinden oluşan Barış Şurasının oluşturulmasının ve bu Şura’nın tecrübelerinden yararlanmak üzere ilk çalışma ziyaretlerini Türkiye’ye ve İSMAM’a yapmış olmalarının çok değerli olduğunu, merkez olarak bu işbirliğini devam ettirmek istediklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile faydalı ve verimli bir havada tamamlanmıştır.