Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncelikli hedefi, üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamaktır. Merkez, üniversite stratejik planında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunmaktadır.

Vizyonumuz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu; uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmayı; stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası araştırma ve yayın yapmayı; sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmeyi; ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmeyi; uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmayı öncülük eden bir merkez olmaktır.